kādas telpas gaisa apstrādāšana un uzturēšana atbilstoši noteiktām t, mitruma u.tml. prasībām, lai cilvēkam radītu vislabvēlīgākos apstākļus. GAISA KONDICIONĒŠANA veic īpašas iekārtas, kas atmosfēras gaisu sasilda vai atdzesē, samitrina vai žāvē un ievada telpā. Iekārta gaisu attīra arī no putekļiem un kaitīgām ķīm. vielām. Dažas iekārtas telpās ievadāmo gaisu arī ozonē un jonizē; jonizēšana pēc gaisa attīrīšanas ir sevišķi nepieciešama, jo, gaisu attīrot, to atbrīvo arī no aerojoniem. GAISA KONDICIONĒŠANA iekārtas izvieto rūpniecības uzņēmumu cehos, sab. ēkās, kur pulcējas daudz cilv. (teātru zālēs, kino, auditorijās), kā arī slimnīcu operāciju zālēs, pēcoperāciju palātās u.c. telpās, kur ar parasto apkures sistēmu un ventilāciju nav iespējams uzturēt vajadzīgo mikroklimatu. Ilgstoši uzturēties kondicionālā gaisā nav ieteicams, jo nemainīgos meteoroloģiskajos apstākļos netiek trenēts (norūdīts) organisma termoregulācijas aparāts, līdz ar to samazinās organisma pretestība nelabvēlīgiem meteoroloģiskajiem faktoriem.
  • Komentāri: 0 no 0

Pievienot komentāru