DARBA EKSPERTĪZES ĀRSTU KOMISIJA (DEĀK)


ārstu komisija, kas nosaka invaliditātes cēloņus un pakāpi, pastāvīgu vai ilgstošu darbaspējas zudumu vai darbaspēju stipru samazināšanos sakarā ar slimību, traumu vai anat. defektiem.
DARBA EKSPERTĪZES ĀRSTU KOMISIJA (DEĀK) sistemātiski kontrolē invalīdu darbaspējas un veic invaliditātes profilakses pasākumus. Pilsētu, rajonu, apgabalu un republiku DARBA EKSPERTĪZES ĀRSTU KOMISIJA (DEĀK) organizētas gk. ārstn. iestādēs un darbojas sociālās nodrošināšanas ministriju vadībā. Izšķir vispārējās un specializētās DARBA EKSPERTĪZES ĀRSTU KOMISIJA (DEĀK) .

Vispārējās DARBA EKSPERTĪZES ĀRSTU KOMISIJA (DEĀK) ietilpst terapeits, neiropatologs, ķirurgs (viens no viņiem ir priekšsēdētājs), arodbiedrības un atbilstošās tautas deputātu padomes sociālās nodrošināšanas nodaļas vai ministrijas pārstāvji.

Specializētajās DARBA EKSPERTĪZES ĀRSTU KOMISIJA (DEĀK) (tbc slimniekiem, psihiski slimajiem, cilvēkiem ar acu slimībām u.c.) ietilpst attiecīgo specialitāšu ārsti. Slimnieku uz DARBA EKSPERTĪZES ĀRSTU KOMISIJA (DEĀK) nosūta ārstu konsultatīvā komisija, ja tas ilgstoši slimojis (parasti ilgāk par 4 mēn.) vai ja tam izveidojies pastāvīgs darbaspējas zudums. Ja DARBA EKSPERTĪZES ĀRSTU KOMISIJA (DEĀK) piešķir slimniekam invaliditātes grupu, viņam izsniedz izziņu, kas apliecina šo lēmumu un kas iesniedzama rajona vai pilsētas sociālās nodrošināšanas nodaļā invaliditātes pensijas noteikšanai. DARBA EKSPERTĪZES ĀRSTU KOMISIJA (DEĀK) iesaka invalīdiem piemērotu darbu. Katrā DARBA EKSPERTĪZES ĀRSTU KOMISIJA (DEĀK) ir sabiedriskā padome, kas palīdz sagatavot un izlemt darba ekspertīzes jautājumus.
  • Komentāri: 15 no 39
2018-01-09 20:45:41

Sandai

Tagad invaliditātes ekspertīzi veic Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija. Skat. http://www.vi.gov.lv/lv/veselibas-aprupe/veselibas-aprupe-iedzivotajiem/invaliditates-noteiksana

2018-01-06 13:45:06

Sanda

20.12.2017.saņēmu atzinumu par ārodslimību,kāda ir kārtība atzinuma iesniegšanai vdeāk ?Lai noteiktu darba spēju zudumu procentos un aroda invaliditātes piešķiršanai.Dzīvoju Talsos.

2018-01-04 15:57:21

vinetai

par invaliditātes piešķiršanu aplasiet šo https://www.lm.gov.lv/text/155

2018-01-04 11:32:06

Vineta

Labdien. manam bernam ir 5gadi, uzstadita diagnoze F80.8,vai mums pienakas invaliditate?

2014-12-15 18:51:46

deāk

Skat informāciju http://www.vdeavk.gov.lv/

2014-12-15 13:48:06

Imants

Kādam jābūt slimošanas ilgumam lai nosūtītu dokumentus uz DEĀK

2014-01-28 14:42:01

Anita

Kas ir jādara pēc atkārtotas komisijas?

2014-01-08 09:49:37

Aigaram

Domāju, ka vispirms jautājiet ģimenes ārstam.

2014-01-07 09:40:43

Aigars

Kur jāgriežas,ja pensionārei pēc traumas un tai sekojošas operācijas ir nepieciešama kopšana un pabalsts

2013-06-28 08:00:49

l2d.lv

Invaliditāti nosaka atbilstoši Invaliditātes likumam (http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=211494):
personām no 18 gadu vecuma atkarībā no fizisko vai garīgo spēju ierobežojuma pakāpes nosaka:
a) I invaliditātes grupu - ļoti smaga invaliditāte,
b) II invaliditātes grupu - smaga invaliditāte,
c) III invaliditātes grupu - mēreni izteikta invaliditāte;

Kā redzams nav tāda jēdziena "uz mūžu".

2013-06-27 23:42:58

natalija

kādos gadījumos piešķir invaliditāti uz mūžu?

2013-05-09 21:19:45

neslimo.lv

Par šiem jautājumiem sazinities ar LR LM VESELĪBAS UN DARBSPĒJU EKSPERTĪZES ĀRSTU VALSTS KOMISIJU. tel.67614885, epasts: vdeavk@vdeavk.gov.lv
http://www.vdeavk.gov.lv/index/index/category/12

2013-05-09 10:54:59

Valentina

Kādi dokumenti ir nepieciešami lai noformētu asistentu 2.grupas invalidam ar kustību traucējumiem

2012-08-17 21:19:32

Ilzei

Bērniem invaliditāti piešķir līdz 18 gadu sasniegšanai bez iedalījuma grupās. Pēc tam, atbilstoši Invaliditātes likumam (http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=211494#pants8):
(2) Pamatojoties uz personas funkcionēšanas ierobežojuma izvērtējumu, Valsts komisijas amatpersona izdod administratīvo aktu, ar kuru nosaka:
1) invaliditāti, ja personas funkcionēšanas ierobežojuma pakāpe atbilst invaliditātes noteikšanas kritērijiem, - uz noteiktu termiņu (no sešiem mēnešiem līdz pieciem gadiem, bet personai, kura līdz invaliditātes ekspertīzes veikšanas dienai nav sasniegusi 18 gadu vecumu, arī līdz dienai, kad tā sasniedz 18 gadu vecumu) vai bez atkārtota ekspertīzes termiņa (uz mūžu);

2012-08-17 20:45:25

ilze

labdien!
Vai cilvēkam kam ir piešķirta invaliditāte ar pantu ka no bērnības var atņemt grupu?

Pievienot komentāru