ĀRSTU KONSULTATĪVĀ KOMISIJA


1984.gada informācija >PSRS u.c. sociālistiskajās valstīs — speciāla komisija veselības aizsardzības iestādēs slimnieku med. apkalpošanas un darba ekspertīzes uzlabošanai. ĀRSTU KONSULTATĪVĀ KOMISIJA kontrolē slimnieku ārstēšanu, ilgstošas darbnespējas gadījumā atļauj pagarināt darba nespējas lapu vai nosūta slimnieku uz darba ekspertīzes ārstu komisiju, lemj par slimnieka iekārtošanu vieglākā darbā, atbrīvošanu no darba nakts maiņā, no komandējumiem u.c., piešķir akadēmiskos atvaļinājumus studentiem sakarā ar slimību, kā arī izšķir konfliktus un konsultē ārstus par slimnieka darbspējas ekspertīzi.
ĀRSTU KONSULTATĪVĀ KOMISIJA tiek organizēta veselības aizsardzības iestādēs, kurās ir ne mazāk kā 25 ārsti; tajā ietilpst galv. ārsta vietnieks darba ekspertīzes jautājumos (ĀRSTU KONSULTATĪVĀ KOMISIJA priekšsēdētājs), attiecīgās nodaļas vadītājs un ārstējošais ārsts. veselības aizsardzības iestādēs ar mazāku ārstu skaitu ĀRSTU KONSULTATĪVĀ KOMISIJA funkcijas izpilda ārstējošais ārsts kopā ar nodaļas vadītāju vai galv. ārstu.
  • Komentāri: 0 no 0

Pievienot komentāru