DARBA EKSPERTĪZES ĀRSTU KOMISIJA (DEĀK)


ārstu komisija, kas nosaka invaliditātes cēloņus un pakāpi, pastāvīgu vai ilgstošu darbaspējas zudumu vai darbaspēju stipru samazināšanos sakarā ar slimību, traumu vai anat. defektiem.
DARBA EKSPERTĪZES ĀRSTU KOMISIJA (DEĀK) sistemātiski kontrolē invalīdu darbaspējas un veic invaliditātes profilakses pasākumus. Pilsētu, rajonu, apgabalu un republiku DARBA EKSPERTĪZES ĀRSTU KOMISIJA (DEĀK) organizētas gk. ārstn. iestādēs un darbojas sociālās nodrošināšanas ministriju vadībā. Izšķir vispārējās un specializētās DARBA EKSPERTĪZES ĀRSTU KOMISIJA (DEĀK) .

Vispārējās DARBA EKSPERTĪZES ĀRSTU KOMISIJA (DEĀK) ietilpst terapeits, neiropatologs, ķirurgs (viens no viņiem ir priekšsēdētājs), arodbiedrības un atbilstošās tautas deputātu padomes sociālās nodrošināšanas nodaļas vai ministrijas pārstāvji.

Specializētajās DARBA EKSPERTĪZES ĀRSTU KOMISIJA (DEĀK) (tbc slimniekiem, psihiski slimajiem, cilvēkiem ar acu slimībām u.c.) ietilpst attiecīgo specialitāšu ārsti. Slimnieku uz DARBA EKSPERTĪZES ĀRSTU KOMISIJA (DEĀK) nosūta ārstu konsultatīvā komisija, ja tas ilgstoši slimojis (parasti ilgāk par 4 mēn.) vai ja tam izveidojies pastāvīgs darbaspējas zudums. Ja DARBA EKSPERTĪZES ĀRSTU KOMISIJA (DEĀK) piešķir slimniekam invaliditātes grupu, viņam izsniedz izziņu, kas apliecina šo lēmumu un kas iesniedzama rajona vai pilsētas sociālās nodrošināšanas nodaļā invaliditātes pensijas noteikšanai. DARBA EKSPERTĪZES ĀRSTU KOMISIJA (DEĀK) iesaka invalīdiem piemērotu darbu. Katrā DARBA EKSPERTĪZES ĀRSTU KOMISIJA (DEĀK) ir sabiedriskā padome, kas palīdz sagatavot un izlemt darba ekspertīzes jautājumus.
  • Komentāri: 15 no 41
2024-05-16 17:46:51

Zaigai

neslimo.lv ir uzziņu vietne un nenodarbojas ar invaliditātes piešķiršanu.
Rakstiet tiem, no kā saņēmāt atbildi.

P.S. neizmetiet aploksni, uz kuras ir pasta zīmogs, jo šķiet, ka pārsūdzības laiku atskaita no lēmuma saņemšanas brīža.

2024-05-13 14:43:21

Zaiga

Iesniegumu ar lūgumu , ka man nepieciešams asistents iesniedzu 07.03.2024.. Man ir 85 gadi un esmu 2.grupas invalīds. Tā kā pasliktinājusies redze un dzirde bīstami vienai atrasties uz ielas, bet ārstus jāapmekļē bieži. Atbildi saņēmu šodien, 13.05.24, pēc diviem mēnešiem, kaut lēmums tika sagatavots 04.04.24. Atbildē ir lēmums par 3.grupas piešķiršanu un atteikums par auto pielāgošanu un īpašu kopšanu. Nekas no tā netika lūgts. Ir pagājis mēnesis no lēmuma pieņemšanas brīža, bet pārsūdzēt var tikai mēneša laikā. Kāpēc tik ilgi netika atsūtīta atbilde un kā rīkoties šajā situācijā?

2021-09-04 11:39:39

Ilonai

Palasiet MK noteikumus: https://likumi.lv/ta/id/147550-arodslimibu-izmeklesanas-un-uzskaites-kartiba

2021-09-02 13:38:52

Ilona

Sakiet lūdzu, cik ilgā laikā izskata atkārtotos dokumentus uz arodslimību? Nodevu 02.08.21 un tagad jau ir 02.09.21. Es pat nezinu vai man pagarinās un cik ir piešķirti %. Paldies.

2020-02-06 17:04:58

Vinetai

Paskatiet šo lapu: https://lvportals.lv/norises/278161-asistenta-pakalpojums-cilvekam-ar-invaliditati-pagaidam-nesasniedz-merkus-2016

2020-02-05 10:53:32

Vineta

Kādas darbības veicamas un kādi dokumenti nepieciešami, lai noformētu bērnam asistentu un pavadoni (skolnieks)?

2018-12-28 15:19:58

Voldemāram

Ja vien tādus dokumentus vispār glabā, tad varbūt Valsts arhīvā.

2018-12-28 13:17:27

Voldemārs

Kur,var atrast apliecinājumu par otrās grupas invalidāti kura bija pieškirta periodā no:1983gada1.decembra līdz1984gada 19.novembrim.Balvu novads.Vol55@inbox.lv

2018-12-28 13:13:35

Voldemārs

Kur,var atrast apliecinājumu par otrās grupas invalidāti kura bija pieškirta periodā no:1983gada1.decembra līdz1984gada 19.novembrim.Balvu novads.

2018-10-27 14:59:53

Tatjana

Man ir noteikta arodslimība Cik ilga laika noteiks procentus VDEAK.

2018-02-21 10:37:48

Sigitai

Par nodokļu maksāšanu būtu jāprasa VID-am. Šis te ir populārās medicīnas enciklopēdijas portāls

2018-02-21 09:40:17

Sigita

P. S.
Vai man ir jāizņem kāda atļauja, jāmaksā nodokļi?
Vai es varētu saņemt atbildi uz e-pastu baskosigita@inbox.lv?
Ar cieņu,
Sigita Baško

2018-02-21 09:37:10

Sigita

Man ir 1, grupas invaliditāte, respektīvi strādāt es nedrīkstu un nevaru. Vai es drīkstu veidot pinumus un tirgot gadatirgos?

2018-02-14 06:11:44

neslimo.lv

Jūsu komentārs galīgi nepareizā vietā.
neslimo.lv ir uzziņu portāls, nevis VESELĪBAS UN DARBSPĒJU EKSPERTĪZES ĀRSTU VALSTS KOMISIJA

2018-02-13 20:24:48

AGITA MAČULE

VAI IR SAŅEMTS MANS INVALIDITĀTES ATTEIKUMA APSTRĪDĒŠANAS IESNIEGUMS,KO NOSŪTĪJU PORTĀLĀ LATVIJA,LV 05.02,2018.??

Pievienot komentāru