1984.gada informācija PSRS un pārējās sociālistiskajās valstīs pilsētas vai lauku teritorija ar noteiktu iedz. skaitu, ko apkalpo ārstn. un profil. iestāžu iecirkņa ārsti. Med. apkalpošana pēc ĀRSTA IECIRKNIS principa ir viens no pad. ves. aizs. pamatprincipiem. Izšķir pilsētas (2000 pieaugušo vai 1000 bērnu), lauku (5000—7000. iedz., rādiuss 5—10 km) un cehu (500—2000 strādn.)
ĀRSTA IECIRKNIS. Vēl ir t.s. pievienotais ĀRSTA IECIRKNIS — pilsētas apkaimes teritorijā, kuras iedz. ārstējas pilsētas poliklīnikā. Pēc iecirkņa principa strādā terapeiti, pediatri, ginekologi, ftiziatri, psihiatri; arī med. māsas. Iecirkņa ārsts sniedz med. palīdzību poliklīnikā un mājās, risina darba nespējas ekspertīzes jautājumus, nosūta slimnieku uz ārstu konsultatīvo komisiju, darba ekspertīzes ārstu komisiju, slimnīcu, konsultēties ar citu specialitāšu ārstiem, izdara dispanserizāciju, veic san. izglītības darbu, seko ĀRSTA IECIRKNIS san. un epidemiol. stāvoklim.
  • Komentāri: 0 no 0

Pievienot komentāru