Ainavas radīto pozitīvo emociju izmantošana ārstn-ā. Ainavā svarīgi ir zināmas teritorijas atsevišķi komponenti — reljefs, klimats, flora un fauna, ēkas U.C, kā arī to savstarpējā kompozīcija, šo elementu dinamika (apgaismojuma maiņa, ūdens kustība — upju straumes, jūras viļņošanās u.c). Šie ainavu veidotāji faktori ir kvalitatīvi mainīgi un cilvēku ietekmē kompleksi. Tos uztver maņu (redzes, dzirdes, ožas) orgāni. Ainavas ietekme uz cilv. ir atkarīga arī no cilv. individuālajām īpašībām, veselības stāvokļa, rakstura, noskaņojuma svarīga ir arī cilv. kustība — pārvietošanās un līdz ar to ainavas maiņa. Dabas veidoto ainavu parasti papildina iekārtotie parki ar dažādu koku grupām, ziedaugu grupējumiem; ļoti svarīga pareizi izraudzīta krāsu kompozīcija; liela nozīme ir skatam, kas paveras pa istabas logu. Attiecīga ainava cilv. noskaņojumu var ietekmēt pozitīvi vai arī negatīvi. Pozitīvi uztverta ainava ir svarīgs terapeitisks faktors, jo rada pozitīvas emocijas, kas savukārt, uzlabojot nervu sistēmas darbību un cilv. garastāvokli, uzlabo vispārējo organisma tonusu un līdz ar to palīdz pārvarēt slimību.
  • Komentāri: 0 no 0

Pievienot komentāru