VESELĪBAS TAUTAS UNIVERSITĀTE


sabiedriska mācību iestāde, kuras uzdevums sistemātiski izglītot plašas iedz. masas, propagandējot medicīnas un higiēnas zināšanas, lai sekmētu iedz. veselības saglabāšanos un nostiprināšanos; viena no sanitārās izglītības darba formām. VESELĪBAS TAUTAS UNIVERSITĀTE (vai tautas universitātes veselības fakultātes) tiek organizētas kultūras namos, mācību iestādēs, rūpnīcās, kolhozos un citur. Veselības tautas universitāti vada speciāla padome. VESELĪBAS TAUTAS UNIVERSITĀTE darbā piedalās Zinību biedrība, lekcijas lasa medicīnas zinātnieki, pieredzējuši ārsti. Atšķirībā no lektorija veselības tautas universitātē ir pastāvīgs klausītāju kontingents. Mācības veselības tautas universitātē notiek bez maksas pēc speciāli izstrādātām un apstiprinātām programmām, kas parasti paredzētas divgadīgam kursam. VESELĪBAS TAUTAS UNIVERSITĀTE profes. zināšanas papildina arī medicīnas darbinieki ar vid. speciālo izglītību, kā arī san. aktīvs.
  • Komentāri: 0 no 0

Pievienot komentāru