Izšķir vietējo un centralizēto ŪDENSAPGĀDE (ūdensvads). Labākā, ērtākā un arī no san. epid. viedokļa drošākā ir centralizētā ŪDENSAPGĀDE, kas nodrošina iedzīvotājus ar tīru, san. hig. prasībām atbilstošu ūdeni. Labākais ūdensapgādes avots centralizētai ŪDENSAPGĀDE ir dziļie pazemes ūdeņi. Lielākās pilsētās ar pazemes ūdens resursiem centralizētai ŪDENSAPGĀDE parasti nepietiek, tāpēc jāizvēlas vaļējs ŪDENSAPGĀDE avots. Dziļos pazemes ūdeņus var pievadīt iedz-iem pa ūdensvadu bez speciālas apstrādes. Ja izmanto vaļējo ŪDENSAPGĀDE avotu ūdeni, jāizdara speciāla ūdens apstrāde, lai tas atbilstu visām san. hig. prasībām: tas jāattīra no piemaisījumiem un jādezinficē. Rīgas ūdensvada ūdeni iegūst no dziļiem artēziskiem pazemes ūdeņiem Baltezera rajonā un Gaujas tuvumā. Bez tam Rīgas ŪDENSAPGĀDE sistēmā izmanto (pēc speciālas apstrādes) arī Juglas ezera un Daugavas ūdeni. Liela daļa iedz., gk. laukos, izmanto vietējo ŪDENSAPGĀDE no akām. Ja tās nav iespējams ierīkot, var lietot vaļējo ŪDENSAPGĀDE avotu ūdeni, to filtrējot caur speciālu filtrācijas šahtu. ↑ arī ūdensapgādes sanitārā aizsardzība.
  • Komentāri: 0 no 0

Pievienot komentāru