SEKSOLOĢIJA

Skaidrojums: lat. sexus dzimums + gr. logos mācība

medicīnas nozare, kas nodarbojas ar cilv. dzimumdzīves un laulības problēmām, dzimumaudzināšanu, dzimumdzīves higiēnu. Atsevišķa SEKSOLOĢIJA nozare ir seksopatoloģija, kas pētī patol. novirzes dzimumdzīvē — dzimumtraucējumu izcelsmi, attīstību, ārstēšanu un profilaksi. Konsultācijas dzimumtraucējumu gadījumā sniedz ārsti seksologi speciālos seksopatoloģijas kabinetos. SEKSOLOĢIJA saistīta ar biol., fiziol., psihiatriju, uroloģiju, neiropatoloģiju, ginekoloģiju, veneroloģiju, endokrinoloģiju, socioloģiju u.c. zinātņu nozarēm.
  • Komentāri: 0 no 0

Pievienot komentāru