SANITĀRĀ UZRAUDZĪBA (1984.gada informācija)


viena no PSRS un savienoto republiku veselības aizsardzības ministriju san, epid. dienesta pamatfunkcijām. Atbilstoši Nolikumam par valsts SANITĀRĀ UZRAUDZĪBA (1984.gada informācija) , tās galv. uzdevums ir kontrolēt, kā tiek veikti san. hig. un pretepidēmiskie pasākumi, kam jānovērš vai jālikvidē ārējās vides (ūdenstilpju, augsnes un atmosfēras) piesārņošana ar kaitīgiem rūpniecības un sadzīves atkritumiem, jānodrošina veselīgi darba un sadzīves apstākļi, kā arī jāsamazina saslimstība. Saskaņā ar PSRS un savienoto republiku veselības aizsardzības likumdošanu valsts orgāniem, kā arī visiem uzņēmumiem, iestādēm un organizācijām, amatpersonām un pilsoņiem jāveic sanitārie pretepidēmiskie pasākumi, jāievēro sanitāri higiēniskie un pretepidēmiskie noteikumi un normas. San. epid. dienesta pienākumos ietilpst preventīvi uzraudzīt dažādu ražošanas, dzīvojamo un komunālo objektu projektēšanu, celtniecību un ekspluatāciju; kontrolēt, kas tiek darīts lai nepiesārņotu apkārtējo vidi ar rūpniecības un sadzīves atkritumiem, kā arī lai novērstu troksni; piedalīties valsts standartu un tehnisko noteikumu izstrādāšanā jaunu pārtikas produktu ražošanai, raugoties, lai tiem būtu augsta kvalitāte, saglabātos to uzturvērtība un biol. vērtība, un lai tie nebūtu kaitīgi. SANITĀRĀ UZRAUDZĪBA (1984.gada informācija) San. epid. dienestu PSRS vada valsts galv. san. ārsts, kas reizē ir arī PSRS 442 veselības aizsardzības ministra vietnieks; savienotajās un autonomajās republikās — republikas valsts galv. san. ārsts (republikas veselības aizsardzības ministra vietnieks); apgabalos, rajonos un republikas pakļautības pilsētās — galv. san. ārsts.
  • Komentāri: 0 no 0

Pievienot komentāru