RENTGENAPARĀTS
rentgeniekārta

Skaidrojums: nos. pēc vācu fiziķa V. Rentgena vārda

ierīce rentgenstarojuma iegūšanai un izmantošanai tehn. un medicīnas vajadzībām. Rentgenstarojums ir elektromagnētiskie viļņi, kuru garums 0,0025 līdz 25 nm, tam piemīt liela caurspiešanās spēja. Rentgenstarojumu iegūst, rentgenlampas anoda materiālā bremzējot ātrus elektronus, kurus emitē sakvēlināts katoda kvēldiegs un paātrina elektriskais lauks. Katrs RENTGENAPARĀTS sastāv no augstsprieguma iekārtas, kas nodrošina rentgenlampai nepieciešamo anodspriegumu, rentgenlampas, statīva vai statīvu grupas, kas kalpo rentgenlampas un dažādu palīgierīču fiksēšanai un pārvietošanai izmeklēšanas gaitā, vadības pults ar mērinstrumentiem un aparāta regulēšanas ierīcēm. Pēc uzdevuma med. RENTGENAPARĀTS iedala terapeitiskos (↑ renfgenterapija) un diagnostiskos (↑ rentgendiagnostika). Pēc ekspluatācijas apstākļiem RENTGENAPARĀTS iedala stacionāros, pārvietojamos un portatīvos. Stacionāros RENTGENAPARĀTS uzstāda pastāvīgai lietošanai īpašās telpās — rentgenkabinetos. Šo RENTGENAPARĀTS konstrukcija un darbības princips atbilst ārstn. iestādes un pacienta slimības profilam, piem., RENTGENAPARĀTS gremošanas trakta, skeleta, zobu, sirds un asinsvadu izmeklēšanai u.c. Pie pārvietojamām iekārtām pieder palātas un lauka RENTGENAPARĀTS, kurus izmanto slimnieku istabās, ekspedīcijās, uz kuģiem. Tos var ērti pārvadāt, izjaukt un samontēt. Portatīvie RENTGENAPARĀTS ir kompaktas mazgabarīta iekārtas neatliekamai elementārai rentgenoloģiskai izmeklēšanai uz vietas. Mūsdienu rentgenoloģijā izmanto vairākus desmitus RENTGENAPARĀTS tipu. Ekspluatējot RENTGENAPARĀTS, jānodrošina apkalpojošā med. personāla un pacientu aizsardzība pret rentgenstarojuma nevēlamo iedarbību (↑ aizsardzība pret starojumu).
  • Komentāri: 0 no 0

Pievienot komentāru