Radio aukle


Radio aukles funkcija ļauj uzraudzīt bērnu vai slimnieku attālināti, novietojot vienu rāciju (raidītāju) bērna, slimnieka u.c tuvumā, savukārt otru rāciju (uztvērēju) izmantojam, lai attālināti sekotu līdzi uzraugāmā stāvoklim. Rācija (uztvērējs) nodrošina vissīkākās skaņas (nopūta, vaids, raudas u.c) fiksēšanu un pārraidi, papildus ir iespējama saruna ar aprūpējamo. Radio aukles priekšrocība ir tā, ka aukles vai slimnieka kopēja funkciju nodrošina standarta portatīvā rācija, signāla pārraidei tiek izmantota bezmaksas frekvence, kā arī nodrošināts 300- 900 metru attālums, kurā var uztver signālu (atkarībā no apstākļiem). Radio aukles funkcija ir pieejama daudzās portatīvajās rācijā, kuru tehniskajā specifikācijā ir norādīta funkcija Baby Monitor (Bērnu aukle) Veicot Radio aukles funkcijas aktivizēšanu, viena rācija kļūst par Raidītāju, savukārt otra rācija iegūst Uztvērēja funkciju, kas nodrošina skaņas pārraidi. Atkarībā no rācijas modifikācijas ir iespēja ieslēgt automātisko brīdinājuma signālu, kas norāda uz to, ka Jūs esat attālinājies no rāciju saziņas zonas.
  • Komentāri: 0 no 0

Pievienot komentāru