higiēnas nozare, kas pētī jonizējošā starojuma iedarbību uz cilv. organismu un izstrādā pasākumus aizsardzībai pret starojumu. RADIĀCIJAS HIGIĒNA pētī jautājumus, kas saistīti ar telpu, iekārtu un teritorijas dozimetrisko kontroli, kā arī strādājošo individuālo dozimetrisko kontroli rūpniecības uzņēmumos un medicīnas iestādēs, kur izmanto radioaktīvos izotopus, rentgenaparātus un v starojuma iekārtas. RADIĀCIJAS HIGIĒNA pētī apkārtējās vides (gaisa, augsnes, ūdens, augu valsts) radioaktīvās piesārņošanas procesu, kā arī palielinātā radiācijas fona ietekmi uz iedz. veselību un iedzimtību; uzkrāj un sistematizē datus, kas ļautu izstrādāt zinātniski pamatotus higiēnas normatīvus (pieļaujamo radioaktīvo vielu koncentrāciju ūdenī, gaisā un pārtikas produktos); izstrādā ar radioaktīvām vielām saindētu pārtikas produktu ekspertīzes metodes un īsteno sanitāro uzraudzību pār radioaktīvo atkritumu savākšanu un iznīcināšanu.
  • Komentāri: 0 no 0

Pievienot komentāru