To organizē poliklīnikās un rūpnīcu medicīnas un san. daļās, lai apkalpotu 15—18 g. vecus pusaudžus. So kabinetu darbinieki pārbauda pusaudžu veselības stāvokli, fiz. attīstību, sniedz med. palīdzību saslimšanas un traumu gadījumā. Svarīgs PUSAUDŽU KABINETS ārstu uzdevums ir kontrolēt darba higiēnas un drošības tehnikas noteikumu ievērošanu strādājošo pusaudžu darbvietās, kā arī konsultēt pusaudžus profesijas izvēlē. Atbilstoši darba likumdošanas prasībām katram pusaudzim pirms stāšanās darbā, pirms mācībām profesionāli tehniskajā skolā vai tehnikumā izdara speciālu veselības pārbaudi. Pārbaudē piedalās terapeits, oftalmologs, otorinolaringologs, neiropatologs, ķirurgs un nepieciešamības gadījumā arī citi speciālisti. Atkarībā no jauniešu veselības un fiz. attīstības PUSAUDŽU KABINETS ārsti ieteic apgūt piemērotu profesiju vai strādāt veselības stāvoklim atbilstošu darbu. So ieteikumu pamatā ir profesiogrammas (kādas profesijas san. hig. darba apstākļu apraksts, kā arī ar šo profesiju saistīto cilv. organisma fiziol. reakciju pārmaiņu raksturojums). Ieteikumos tiek ievērotas arī pusaudža intereses un profesijas piemērotība viņa dzimumam. PUSAUDŽU KABINETS ārsti iepazīstina pusaudzi arī ar iespējamiem nelabvēlīgiem faktoriem izraudzītajā profesijā un ar noteikumiem, kas jāievēro, lai šo faktoru nebūtu.
  • Komentāri: 0 no 0

Pievienot komentāru