tehnisku līdzekļu un organizatorisku pasākumu sistēma, kas novērš bīstamu ražošanas faktoru iedarbību uz strādājošajiem un ražošanas traumatismu. DROŠĪBAS TEHNIKA ir viena no svarīgākajām darba aizsardzības sastāvdaļām. Profilaktiskie pasākumi DROŠĪBAS TEHNIKA tiek izstrādāti un realizēti, balstoties uz ražošanas faktoru bīstamības un kaitīguma analīzi, un attiecas gk. uz uzņēmumu iekārtošanu, ražošanas iekārtas stāvokli, ekspluatāciju un tehnoloģiju, personāla apmācīšanu, instruēšanu un apgādi ar aizsarglīdzekļiem. DROŠĪBAS TEHNIKA prasības ietvertas Darba drošības standartu sistēmā, vispārīgajos starpnozaru un nozaru DROŠĪBAS TEHNIKA noteikumos, kā arī DROŠĪBAS TEHNIKA instrukcijās, kuras izstrādā un apstiprina uz vietas uzņēmumos un organizācijās.
  • Komentāri: 0 no 0

Pievienot komentāru