PSIHOFARMAKOLOĢISKIE LĪDZEKĻI
psihotropiskie līdzekļi


psih. slimību ārstēšanas un profilakses līdzekļi. Pēc iedarbības rakstura PSIHOFARMAKOLOĢISKIE LĪDZEKĻI iedala vielās, kas uz CNS iedarbojas gk. ierosinoši, un vielās, kas uz CNS iedarbojas gk. nomācoši. Pie pirmās grupas pieder psihostimulatori (fenamīns, sidnokarbs u.c.) un antidepiesanti (imizīns, damilēns u.c), pie otrās grupas — neiroleptiskie līdzekļi (aminazīns, triftazīns) un trankvilizatori (meprotāns, seduksēns u.c). PSIHOFARMAKOLOĢISKIE LĪDZEKĻI lieto psihožu (šizofrēnijas u.c.) un neirožu ārstēšanā, kā arī anestezioloģijā.
  • Komentāri: 0 no 0

Pievienot komentāru