galvas smadzeņu nervu šūnu aktivitātes izpausme uztverē, atmiņā, priekšstatos, motīvos, emocijās, domāšanā, iztēlē, runā un rīcībā; tā atspoguļo objektīvo īstenību un nodrošina cilv. darbības atbilstību mainīgajiem dabas un sab. vides apstākļiem. (I. Pavlovs pētījumos par galvas smadzeņu lielo pusložu garozas funkcijām PSIHISKĀ DARBĪBA vietā lietoja apzīmējumu «augstākā nervu darbība».) PSIHISKĀ DARBĪBA augstākā izpausme — izziņa un sabiedriski derīgais darbs dod cilvēkam iespēju apgūt cilvēces garīgās un materiālās vērtības, piedalīties to vairošanā un līdz ar to izveidoties par radošu un atbildīgu sabiedrības locekli. PSIHISKĀ DARBĪBA fiziol. pamats ir maņu orgānu kairinājumu izraisīto impulsu dinamika galvas smadzenēs (↑ uztvere; atmiņa; domāšana; emocijas,- retikulārā formācija). Rezultātā tiek aktivēts ļoti daudz nervu šūnu un rodas sakari, kas apvienojas savstarpēji pakārtotās funkcionālajās sistēmās. Tās veido gaidāmo notikumu un cilv. darbības mērķu neirālos modeļus (↑ attēlu). Šie modeļi organizē atbilstošu rīcības programmu, kuras izpildes gaitā darbības gaidāmā rezultāta neirālais modelis tiek salīdzināts ar darbības faktisko rezultātu un atkarībā no to atbilstības vai neatbilstības tiek izdarīta korekcija un veidoti jauni modeļi un programmas.
  • Komentāri: 0 no 0

Pievienot komentāru