KORTIKĀLĀ REGULĀCIJA

Skaidrojums: lat. cortex, corticis garoza, miza

organisma funkciju regulācija tiešā galvas smadzeņu garozas kontrolē. KORTIKĀLĀ REGULĀCIJA uzskatāmākā izpausme ir cilv, gribai pakļautās kustības, arī runa, elpošanas ritma maiņa, maņu orgānu pavēršana uz kairinātāja pusi u.c. ar apziņu kontrolējamas izturēšanās reakcijas. Ar nosacījuma refleksu starpniecību garoza spēj zināmā mērā ietekmēt arī iekšējo orgānu darbību. Ja garozas tonuss ir optimāls un augstākā nervu darbība adekvāta, šāda garozas ietekme sekmē iekšējo orgānu darbības pielāgošanos mainīgajiem ārējās vides apstākļiem, veicamajam garīgajam un fiz. darbam. Ja garozas tonuss pazemināts un augstākā nervu darbība pavājināta, var izveidoties, nostiprināties un reproducēties organismam neizdevīgi vai pat kaitīgi iekšējo orgānu nosacījuma refleksi. Tā, piem., cilvēkam, kurš garīgas pārslodzes dēļ nonācis situācijā, kas līdzīga kādai iepriekšējai situācijai, kurā tas pārcietis stenokardijas lēkmi, šāda lēkme nosacīti reflektoriskā ceļā var rasties arī pašreizējā situācijā. Šāds vai līdzīgs nelabvēlīgs asinsrites nosacījuma reflekss parasti nerodas, ja cilv. galvas smadzeņu tonuss ir augsts un viņa garīgās un fiz. darbaspējas lielas.
  • Komentāri: 0 no 0

Pievienot komentāru