— jonu un brīvo elektronu veidošanās vielā no neitrāliem atomiem vai molekulām. Faktorus, kas izraisa JONIZĀCIJA, sauc par jonizatoriem (piem., augsta t, 7 starojums, ultravioletais starojums, rentgenstarojums, lādētu daļiņu plūsma). Ja jonizētu vielu novieto elektriskajā laukā, tajā rodas t.s. jonizācijas strāva. Šo parādību izmanto dozimetrijā, lai reģistrētu un mērītu jonizējošo starojumu. JONIZĀCIJA pretējs process ir rekombinācija — pretējas zīmes jonu apvienošanās, kad veidojas neitrāli atomi un molekulas.
  • Komentāri: 0 no 0

Pievienot komentāru