ILŪZIJAS

Latīņu val.: illusio
Skaidrojums: fr. illusion maldi, arī ilūzija < lat. illusio maldi

) psihiatrijā — kvalitatīvi izkropļoti reālu priekšmetu uztvērumi. Izšķir redzes, dzirdes, ožas, taustes, garšas ILŪZIJAS. Saslimušais, piem., pakarināta apģērba vietā redz cilvēku, nejauši dzirdētā sarunā saklausa pret sevi vērstus draudus. ILŪZIJAS var rasties dažādu psih. slimību gadījumā. Ar redzes ILŪZIJAS parasti sākas alkohola delīrijs, kā arī akūtas psihozes. Slimībai progresējot, ILŪZIJAS var pārveidoties par halucinācijām (uztvere bez reāli esoša priekšmeta). Reizēm ILŪZIJAS var rasties veseliem cilv., ja uztveres iespējas ir apgrūtinātas (tumsā, troksnī), emocionālā sasprindzinājumā (bailēs, aizdomu brīžos). Pie ILŪZIJAS nepieder kļūdas spriedumos.
  • Komentāri: 0 no 0

Pievienot komentāru