GDA KOMPLEKSS

Skaidrojums: Vissavienības fiziskās kultūras komplekss «Gatavs darbam un PSRS aizsardzībai»

pad. fiz. audzināšanas sistēmas programmas un normu pamats. Ieviests fiz, kultūras praksē 1931. g., pēc tam vairākkārt pilnveidots. 1972. g. stājies spēkā pašreizējais GDA KOMPLEKSS . Tā mērķis ir veicināt pad. cilv. morālo izaugsmi, vispusīgu harmonisku attīstību, labas veselības un radošas aktivitātes ilgu saglabāšanos, kā arī iedz. sagatavošanos augstražīgam darbam un Dzimtenes aizsardzībai. GDA KOMPLEKSS jāstimulē fiz. kultūras ieviešana pad. cilv. ikdienā, sp. masveida attīstība un sp. talantu audzināšana, dažāda vecuma cilv. iesaistīšanās regulārās fiz. kultūras nodarbībās. GDA KOMPLEKSS sastādīšanā ņemts vērā cilv. vecums un dzimums. Tajā ietilpst 6 pakāpes. Sākumpakāpe — «Startiem gatavs» — paredzēta bērniem 7—9 g. vecumā. Tās uzdevums ir izveidot fiz. vingrinājumu izpildes iemaņas, attīstīt veiklību, drosmi, kustību koordināciju, izraisīt interesi par sportu. I pakāpe — «Drošie un veiklie» — paredzēta 10—13 g. veciem zēniem un meitenēm. Tās uzdevums ir radīt apzinīgu attieksmi pret fiz. kultūru, attīstīt galv., fiz. īpašības un vitāli svarīgas iemaņas, radīt interesi par sportu. II pakāpe — «Sportiskā maiņa» — domāta 14—15 g. veciem pusaudžiem. Tās uzdevums ir pilnveidot pusaudžu fiz. sagatavotību un lietišķās kustību iemaņas. III pakāpe — «Spēks un drosme» — paredzēta 16—18 g. veciem jauniešiem un jaunietēm. Tās uzdevums ir pilnveidot jaunatnes fiz. sagatavotību turpmākām darba gaitām un karadienestam. IV pakāpe — «Fiziskā pilnība» — domāta 19—39 g. veciem vīriešiem (divas vecumgrupas: 19—28 g. un 29— 39 g.) un 19—34 g. vecām sievietēm (divas vecumgrupas: 19—28 g. un 29—34 g.). Tās uzdevums ir pilnveidot iedzīvotāju fiz. sagatavotību darbam un Dzimtenes aizsardzībai. V pakāpe — «Možums un veselība» — paredzēta 40—60 g. veciem vīriešiem (divas vecumgrupas: 40 — 49 g. un 50—60 g.) un 35—55 g. vecām sievietēm (divas vecumgrupas: 35—44 g. un 45—55 g.). Tās uzdevums — līdz pat vecumam saglabāt labu veselību un fiz. sagatavotību, aktivitāti darbā. Katrai GDA KOMPLEKSS pakāpei ir savas prasības un normas. Prasībās ietilpst teorētiskas zināšanas par fiz. kultūru un sportu PSRS, personiskās un sab. higiēnas iemaņas, hig. vingrošana un paņēmieni aizsardzībai pret masveida iznīcināšanas ieročiem. Normās ietilpst dažādi vingrinājumi, kas attīsta cilv. fiz. īpašības, kā arī lietišķo kustību iemaņas. GDA KOMPLEKSS normu kārtošanai nepieciešama iepriekšēja med. pārbaude. GDA KOMPLEKSS apmācību un normu kārtošana (sacensību veidā) notiek vispārizglītojošajās un profesionāli tehniskajās skolās, vidējās un augstākajās mācību iestādēs, sp. biedrību fiz. kultūras kolektīvos u.c.
  • Komentāri: 0 no 0

Pievienot komentāru