EPIDEMIOLOĢISKĀ IZMEKLĒŠANA


epidēmijas perēkļu rašanās cēloņu un inf. slimību izplatīšanās apstākļu pētīšana. EPIDEMIOLOĢISKĀ IZMEKLĒŠANA uzdevums ir katrā konkrētā saslimšanas gadījumā atklāt inf. avotu, iespējamo inf. pārnešanas ceļu un saskarē bijušās personas, kā arī izdarīt nepieciešamos pretepidēmijas pasākumus (izolēšanu, dezinfekciju, dezinsekciju u.c.), EPIDEMIOLOĢISKĀ IZMEKLĒŠANA veic san. epid. dienests (ārsts epidemiologs vai viņa palīgs). Dažreiz, it sevišķi lauku ārsta iecirkņos, pirmreizējo EPIDEMIOLOĢISKĀ IZMEKLĒŠANA izdara iecirkņa ārsts. Atsevišķos gadījumos EPIDEMIOLOĢISKĀ IZMEKLĒŠANA iesaista arī citus speciālistus (higiēnistus, infekcionistus, pediatrus, bakteriologus, zoologus utt.). Epid. izmeklēšanā ietilpst saslimstības izpēte epidēmijas perēklī, perēkļa san. pārbaude, slimo un pārējo iedz. aptaujāšana, saskarē bijušo personu laboratoriska izmeklēšana, med. novērošana vai izolēšana. EPIDEMIOLOĢISKĀ IZMEKLĒŠANA iegūtos datus izmanto epidēmijas perēkļa likvidēšanai un dažādu profilaktisko pasākumu realizēšanai.
  • Komentāri: 0 no 0

Pievienot komentāru