DEZAKTIVĀCIJA

Skaidrojums: fr. des priedēklis, kas nozīmē iznīcināšanu, likvidēšanu, + lat. activus darbīgs, rosīgs

apģērba, tehnikas, transportlīdzekļu, pārtikas, ūdens utt. attīrīšana no radioaktīvām vielām; viens no pasākumiem, kā likvidēt kodolieroču lietošanas sekas (↑ aizsardzība pret masveida iznīcināšanas ieročiem). DEZAKTIVĀCIJA var būt daļēja un pilnīga. Daļēja DEZAKTIVĀCIJA samazina radioaktīvo saindējumu; to izdara tad, ja saindētais apģērbs, transportlīdzekļi u.c. tehnika tūlīt jālieto. Tehniku un transportlīdzekļus mazgā ar ūdeni vai mazgāšanas līdzekļiem, izmantojot īpašas mašīnas un ierīces; apģērbu dezaktivē meh. veidā, pārtikas produktus mazgā ūdenī vai tiem noņem virsējo kārtu. Ūdeni dezaktivē, lietojot īpašas filtrējošas ierīces. Pilnīga DEZAKTIVĀCIJA ir radioaktīvā saindējuma samazināšana līdz tādai pakāpei, lai ārējais apstarojums, kā arī iespēja radioaktīvām vielām nokļūt uz ādas vai iekļūt organismā būtu minimāli. DEZAKTIVĀCIJA pilnīgumu kontrolē radiometriski.
  • Komentāri: 0 no 0

Pievienot komentāru