BIOFIZIKA

Skaidrojums: gr. bios dzīve, dzīvība + physikē [fheoria] dabaszinātņu pamati

zinātne, kas pētī fizikālās un fizikāli ķīm. norises dzīvajās struktūrās. Par patstāvīgu zinātni izveidojusies 20. gs. sākumā, atdaloties no vispārīgās biol., fiziol. un bioķīmijas. Galvenie mūsdienu BIOFIZIKA novirzieni ir šādi: molekulārā BIOFIZIKA — pētī olbaltumvielas, nukleīnskābju u.c. organisku vielu molekulu fizikālās īpašības, molekulāro procesu kinētiku un biol. norišu termodinamiku; šūnas BIOFIZIKA — pētī dažādu šūnas komponentu fizikāli ķīm. īpašības un funkcionālās aktivitātes mehānismus; maņu orgānu BIOFIZIKA — pētī enerģētisko pārvērtību likumsakarības receptoros; sarežģītu sistēmu BIOFIZIKA — pētī regulācijas un pašregulācijas mehānismus daudzšūnu organismā.
  • Komentāri: 0 no 0

Pievienot komentāru