BAROKAMERA

Skaidrojums: gr. baros smagums + lat. camera velve, istaba

hermētiski noslēgta telpa pazemināta (vakuuma BAROKAMERA) vai paaugstināta (kompresijas BAROKAMERA) gaisa spiediena radīšanai. BAROKAMERA lieto eksperimentālajā biol., lai pētītu pazemināta un paaugstināta gaisa spiediena un tā strauju pārmaiņu, atmosfēras gāzu sastāva 92 maiņas ietekmi uz dzīvniekiem, kā arī aviācijas un kosmosa medicīnā — lidmašīnu apkalpju un kosmonautu treniņos. BAROKAMERA izmanto arī pakāpeniskai dekompresijai pēc zemūdens darbiem u.c Medicīnā BAROKAMERA lieto dekompresijas slimību, garā klepus, bronhiālās astmas u.c slimību ārstēšanā. BAROKAMERA izmanto arī audu bagātināšanai ar skābekli smagas saindēšanās (piem., ar tvana gāzi), anaerobu inf..s, stingumkrampju, sirds un asinsvadu mazspējas u.c. gadījumos. Speciāla BAROKAMERA (aktīvās hiperēmijas BAROKAMERA) paredzēta locekļu asinsvadu slimību ārstēšanai.
  • Komentāri: 0 no 0

Pievienot komentāru