AUDIOMETRIJA

Skaidrojums: lat. audire klausīties + gr. metrein mērīt

dzirdes asuma pārbaude gk. ar īpašu elektroakustisku ierīci — audiometru. Izšķir tonālos un runas audiometrus. Tonālais audiometrs sastāv no ģeneratora, kas rada dažāda augstuma un stipruma skaņu, un telefona; klīn, vajadzībām izmanto skaņu ar 125— 8000 Hz frekvenci. Ar šo audiometru nosaka dzirdamības slieksni — vismazāko skaņas stiprumu, ko ar pārbaudāmo ausi var uztvert noteiktā attālumā. Ar runas audiometru pārbauda runas saprotamību; parasti to veic, atskaņojot magnetofona lentē ierakstītus vārdu testus. Dzirdes asumu var pārbaudīt arī ar kamertoņiem vai parasto runu (čukstus vai skaļi teiktiem vārdiem).
  • Komentāri: 0 no 0

Pievienot komentāru