skolas vecuma bērna darba un atpūtas secīga maiņa diennaktī.

Pareizs SKOLĒNA DIENAS REŽĪMS sekmē bērna normālu augšanu un attīstību, nostiprina veselību, derīgas iemaņas un paradumus, audzina gribu. Sastādot SKOLĒNA DIENAS REŽĪMS, jāievēro, ka rīta stundās ir vislabākās darbaspējas, bet pēcpusdienā nepieciešama biežāka darba un atpūtas mija. Skolēnu dienas režīmā ir 5 galv. sastāvdaļas.

Pareizi organizētas mācību stundas novērš priekšlaicīgu nogurumu, nodrošina skolēnam labas darbaspējas. Liela nozīme ir racionālai skolēna mācību slodzes sadalei. Mājas uzdevumu gatavošanas ilgums atkarīgs no bērna vecuma (t.i., no klases, kurā bērns mācās), kā arī no skolēna garīgās attīstības līmeņa un spējām. 1. klases skolēniem mājas uzdevumu gatavošanai paredz ne vairāk kā 1 st., 2. klases skolēniem — 1 ½ st., 3. un 4. klases 2 st., 5. un 6. klases — 2 ½ st., 7. klases — 3 st., bet 8. klases un vecāko klašu skolēniem — 4 st. Ja bērns mājās mācās pārāk ilgi, rodas pārpūle, nogurums, galvassāpes, slikts miegs, mazinās ēstgriba.

Mājas darbu gatavošanai skolēnam mājās jāiekārto darbvieta gaišā, labi vēdināmā, klusā telpā. Sēdeklim un galdam jābūt augumam atbilstošā augstumā. Gaismai uz darbvietu jākrīt no kreisās puses, vakarā nepieciešama galda lampa. Apgaismojums nedrīkst būt spilgts, tāpēc lietojama 60W spuldze. Lai nepieputētu acis, grāmatai jāatrodas 30—35 cm no tām. Gatavojot mājas darbus, jāievēro 10—15 min. ilgi pārtraukumi — jaunāko klašu skolēniem ik pēc 30 mācību min., bet vecāko klašu skolēniem — ik pēc 45 min. Grūtākie mācību priekšmeti jāmācās pamīšus ar vieglākajiem.

Skolēnu dienas režīmā paredz 4 ēdienreizes. Pirmajās brokastīs ar uzturu uzņem 25% no diennakts uztura devas. Pirmās maiņas skolēns skolā ēd otrās brokastis, bet otrās maiņas skolēns — launagu. Šajās ēdienreizēs saņem 10—15% no diennakts uztura devas. Pirmās maiņas skolēns pusdienas ēd pēc atgriešanās no skolas, bet otrās maiņas skolēns — pirms došanās uz skolu un ar tām uzņem 40—45% no uztura devas. Vakariņās jāēd viegli sagremojami ēdieni (20% no uztura devas), tām jābūt ne vēlāk kā 1—l½ st. pirms gulētiešanas. Ēdienreižu skaits stingri jāievēro.

Ēdienam jābūt pilnvērtīgam (↑ bērna uzturs). Skolēnu darbs pulciņos un sab. slodze brīvajā laikā ir jāplāno. Jaunāko klašu skolēniem šis laiks nedrīkst pārsniegt 3 st., bet vecāko klašu skolēniem 5—6 st. ned. Katru dienu ½ — 1 st. jāparedz līdzdalībai mājas darbos. Pēc iespējas lielāka brīvā laika daļa jāpavada svaigā gaisā. Uzturēšanās svaigā gaisā jāapvieno ar veselības stāvoklim atbilstošu fiz. slodzi. Ieteicamas sporta spēles, slidošana, slēpošana. Jaunāko klašu skolēniem svaigā gaisā jāuzturas 4—4 ½ st. , 5. un 6. klases skolēniem — 3 st., 7. klases skolēniem — vismaz 2 ½ st. un vecāko klašu skolēniem — ne mazāk kā 2 st. (šajā laikā ietilpst arī ceļš uz skolu).

Skolēna miega ilgumam jāatbilst viņa vecumam: 7 g. vecumā 11— 12 st., 8 g. vecumā 10 ½ - 11 st., 9—10 g. vecumā 10 ½ st., 11—12 g. vecumā 10 st., 13—14 g. vecumā 9 ½ st., 15—16 g. vecumā 9 st., 17—18 g. vecumā 8 ½ — 9 st. Guļamtelpai jābūt labi izvēdinātai, klusai, jāizslēdz spilgts apgaismojums. Pirms nakts miega nedrīkst lasīt satraucošas grāmatas, skatīties televīzijas raidījumus, piedalīties uzbudinošās rotaļās un spēlēs.
  • Komentāri: 0 no 15

Pievienot komentāru