lielmolekulārs organiskais savienojums (nukleīnskābe), kas tieši piedalās olbv. biosintēzē, kuru veic ribosomas. RIBONUKLEINSKĀBE (RNS) sastāv no 4 veidu nukleotīdiem, kas satur purīnbāzi vai pirimidīnbāzi (adenīnu, guanīnu, citozīnu, uracilu), ogļhidrātu ribozi un fosforskābi. Nukleotīdi, savstarpēji savienoti garā virknē, veido RIBONUKLEINSKĀBE (RNS) molekulu. Nukleotīdu secību RIBONUKLEINSKĀBE (RNS) molekulā nosaka dezoksiribonukleīnskābe (DNS), kas ir matrice, uz kuras sintezējas RIBONUKLEINSKĀBE (RNS). Pazīstami 3 RIBONUKLEINSKĀBE (RNS) veidi: ribosomu, matrices un transporta RIBONUKLEINSKĀBE (RNS). Ribosomu RIBONUKLEINSKĀBE (RNS) ir galvenā ribosomu uzbūves viela. Katrai olbv. atbilst sava matrices RIBONUKLEINSKĀBE (RNS), kas veidojas šūnā uz dezoksiribonukleīnskābes matrices. Tādējādi ģenētiskā informācija par konkrētās olbv. sintēzi no dezoksiribonukleīnskābes tiek nodota matrices RIBONUKLEINSKĀBE (RNS) (transkripcija). Katrai aminoskābei matrices RIBONUKLEINSKĀBE (RNS) molekulā atbilst 3 cits citam sekojoši nukleotīdi (triplets). Piem., aminoskābi fenilalanīnu kodē triplets, kas sastāv no 3 cits citam sekojošiem nukleotīdiem, kuru sastāvdaļa ir uracils, bet aminoskābi histidīnu — triplets no nukleotīdiem, kuri satur citozīnu, adenīnu, uracilu. Tripletu un aminoskābju savstarpējās atbilstības sistēmu sauc par ģenētisko kodu. No šūnas kodola matrices RIBONUKLEINSKĀBE (RNS) nokļūst citoplazmā, kur sākas olbv. sintēzes process. Transporta RIBONUKLEINSKĀBE (RNS) saista un novieto aminoskābes noteiktā secībā 430 uz matrices RIBONUKLEINSKĀBE (RNS) atbilstoši ģenētiskajam kodam. Katrai no 20 dažādām aminoskābēm, kas ietilpst olbv. molekulā, atbilst sava transporta RIBONUKLEINSKĀBE (RNS). Tādējādi informācija, kas ierakstīta matrices RIBONUKLEINSKĀBE (RNS), tiek pārkodēta olbv. molekulas aminoskābju secībā (translācija).
  • Komentāri: 0 no 0

Pievienot komentāru