REANIMATOLOĢIJA

Skaidrojums: lat., re, priedēklis ar nozīmi «atkal» + animare dzīvināt, darīt dzīvu + gr. logos mācība

medicīnas nozare, kas pētī patofizioloģiskās likumsakarības organisma terminālajos stāvokļos (smags šoks, pirmsagonija, agonija, klīn. nāve). kā arī izstrādā ārstēšanas metodes dzīvībai svarīgu orgānu un orgānu sistēmu darbības atjaunošanai. REANIMATOLOĢIJA galv. uzdevums — nodrošināt savlaicīgu un pareizu palīdzības sniegšanu cietušajiem, tāpēc ar atdzīvināšanas jeb reanimācijas paņēmieniem iedzīvotāji jāiepazīstina jau skolas vecumā, jo reanimatoloģiskās palīdzības sniegšanā izšķirošā nozīme bieži ir pirmajai palīdzībai.
  • Komentāri: 0 no 0

Pievienot komentāru