PSIHOFARMAKOLOĢIJA

Skaidrojums: gr. psychē dvēsele + pharmakon zāles + logos mācība

farmakoloģijas nozare, kas pētī ārstn. vielu ietekmi uz psih. funkcijām. PSIHOFARMAKOLOĢIJA uzdevums — meklēt jaunus iedarbīgus līdz. psih. slimību ārstēšanai. PSIHOFARMAKOLOĢIJA sāka strauji attīstīties, kad praktiskajā medicīnā ieviesās aminazīns un rezerpīns — pirmie nozīmīgākie psih. slimību ārstēšanas līdz. Eksperimentālā PSIHOFARMAKOLOĢIJA pētī jaunu sintētisku u.c. vielu iedarbību uz dzīvniekiem, klīniskā — psihofarmakoloģisko līdz. ietekmi uz psihiski slimiem cilvēkiem.
  • Komentāri: 0 no 0

Pievienot komentāru