PRETTUBERKULOZES LĪDZEKĻI


preparāti, kas pārtrauc tbc mikobaktērijas vairošanos un tiek izmantoti šās inf. slimības ārstēšanā. Pēc relatīvās aktivitātes un lietošanas iespējām PRETTUBERKULOZES LĪDZEKĻI iedala 2 grupās: galvenajos jeb 1. kārtas preparātos un rezerves jeb 2. kārtas preparātos. Pie pirmās grupas pieder izoniazīds un tā atvasinājumi (ftivazīds, saluzīds, larusāns un metazīds), streptomicīnu grupas antibiotikas un PASS (paraaminosalicilskābe), kā arī to kombinācijas saturošie preparāti (pasomicīns, streptosaluzīds); pie otrās grupas — etionamīds, pirazīnamīds, tioacetazons, solutizons un antibiotikas cikloserīns, kanamicīns, florimicīns. 1. kārtas preparāti ir aktīvāki un mazāk toksiski, ar tiem parasti uzsāk tbc ārstēšanu. PRETTUBERKULOZES LĪDZEKĻI jālieto ilgstošu kursu veidā (vismaz dažus mēnešus). Lai aizkavētos tbc mikobaktērijas rezistences veidošanās, parasti vienlaikus lieto 2 vai vairākus preparātus ar atšķirīgu pretmikrobu darbības mehānismu. Ja tbc mikobaktērija tomēr kļuvusi rezistenta pret galv. preparātiem, izmanto rezerves preparātus.
  • Komentāri: 0 no 0

Pievienot komentāru