— speciāla teritorija mirušo apbedīšanai. KAPSĒTA tipu un kopšanu nosaka katrai tautai, reliģijai vai sektai raksturīgās apbedīšanas ieražas, kā arī valsts orgānu noteiktās administratīvās un san. normas. KAPSĒTA iekārto ne tuvāk kā 0,3 km no dzīvojamām un sab. ēkām. Tām izvēlas paaugstinātu vietu ar irdenu augsni, lai būtu laba aerācija; gruntsūdens nedrīkst būt augstāks par 2—3 m. Kapsētai ierīko ērtu pievedceļu, tai jābūt labi izplānotai, tīrai un kārtīgi apkoptai; liela nozīme ir apstādījumiem. Līķu sadalīšanās process ilgst 7—10 g. Ja augsne ir mitra, ar sliktu aerāciju, mineralizešanas var ilgt pat 20—40 g. No hig. un pretepidēmiskā viedokļa labāks paņēmiens ir līķu kremācija.
  • Komentāri: 0 no 0

Pievienot komentāru