IMUNOLOÄ¢IJA

Skaidrojums: lat. immunis brīvs, neaizskarams; neskarts, tīrs + gr. logos mācība

zinātne par organisma specifiskām aizsargreakcijām gk. pret mikroorganismiem un to toksīniem. IMUNOLOÄ¢IJA attīstījusies kā medicīnas mikrobioloģijas nozare; 20. gs. kļuvusi par patstāvīgu zinātni. IMUNOLOÄ¢IJA ir vairākas nozares: imūnmorfoloģija, kas pētī organisma imūnsistēmu anatomiju, histoloģiju un citoloģiju, imūnķīmija, kas pētī imunitātes ķīm. pamatus, imūnpatoloģija u.c. Praktiskā IMUNOLOÄ¢IJA pētī iespējas izmantot imūnreakcijas daudzu slimību diagnostikā, ārstēšanā un profilaksē.
  • Komentāri: 0 no 0

Pievienot komentāru