GAISA SANITĀRĀ AIZSARDZĪBA


piesārņošanu. Gaisa tīrību PSRS aizsargā likums. Valsts san. dienests ir apstiprinājis hig. normatīvus jeb gaisa piemaisījumu maksimāli pieļaujamo koncentrāciju. Šajā koncentrācijā piemaisījumi uz veselību kaitīgi neiedarbojas. GAISA SANITĀRĀ AIZSARDZĪBA noteikumi jāievēro jau apdzīvoto vietu plānošanā, piem., plānojot pilsētas un izvietojot tajās rūpniecības uzņēmumus, ņem vērā valdošo vēju virzienu. Aizliegts plānot un celt gaisu piesārņojošus objektus dzīvojamā zonā, apdzīvotā vietā valdošā vēja pusē. Šos objektus no dzīvojamās zonas atdala ar san. aizsardzības joslām, kuru platums ir 50—2000 m un vairāk. San. aizsardzības joslās iekārto apstādījumus, var arī celt dažādas ēkas, bet nekādā gadījumā nedrīkst celt dzīvojamos namus un bērnu iestādes, skolas. GAISA SANITĀRĀ AIZSARDZĪBA veicina arī apdzīvoto vietu gazifikācija, elektrifikācija, parku ierīkošana, ceļu un laukumu labiekārtošana. Rūpniecības uzņēmumos u.tml. objektos veic dažādus tehnoloģiskus un san. tehn. pasākumus: nodrošina pilnīgu kurināmā sadegšanu, plašāk cenšas izmantot gāzi, ceļ augstus dūmeņus. Putekļu u.c. kaitīgo vielu uztveršanai izmanto elektrofiltrus, ciklonus, skruberus, absorbcijas kameras u.c. ierīces. Katra jauna rūpniecības uzņēmuma projektā paredzētas ierīces, kas novērš gaisa piesārņošanu ar dūmiem, kaitīgām gāzēm u.c. indīgām vielām. Gaisa tīrību kontrolē Valsts san. dienests; tā darbinieki sistemātiski nosaka piesārņotību apdzīvotās vietās, pārbauda, vai tiek pareizi ekspluatēti filtri u.c. ierīces, kas iekārtotas rūpnīcās kaitīgo vielu uztveršanai. Ja rūpniecības uzņēmums intensīvi piesārņo atmosfēras gaisu apdzīvota vietā un piesārņotību nav iespējams samazināt līdz maksimāli pieļaujamai koncentrācijai, uzņēmumu slēdz.
  • Komentāri: 0 no 0

Pievienot komentāru