FLUOROGRĀFIJA

Skaidrojums: lat. fluor plūsma + gr. graphein rakstīt

rentgenoloģiska izmeklēšanas metode, pēc kuras cilv. orgānu rentgenogrāfisko attēlu no fluorescējoša (spīdoša) ekrāna fiksē uz fotofilmas. Svarīgākās FLUOROGRĀFIJA aparāta sastāvdaļas ir parastais rentgendiagnostikas aparāts, optisko lēcu sistēma un lielam uzņēmumu skaitam piemērota automatizēta fotokamera. Ar parasto fluorogrāfu iegūtā attēla lielums ir 70X X70 mm, ar lielkadru fluorogrāfu — 100X100 mm. 1 maiņā var izdarīt 250—300 izmeklējumu. FLUOROGRĀFIJA diagnostiskā vērtība ir lielāka nekā rentgencaurskatei, bet lielkadru fluorogramma informācijas daudzuma un kvalitātes ziņā pielīdzināma rentgenuzņēmumam. FLUOROGRĀFIJA nodrošina agru diagnostiku dažādām plaušu slimībām un sirdskaitēm; to lieto arī skeleta un gremošanas orgānu profilaktiskai izmeklēšanai. Ar FLUOROGRĀFIJA metodi atklāj vairāk nekā 60% plaušu tbc gadījumu un ap 50% plaušu audzēju. Ik gadus PSRS fluorogrāfiski izmeklē t.s. obligāto kontingentu — bērnu, pārtikas un sab. ēdināšanas, komunālo pakalpojumu iestāžu un uzņēmumu darbiniekus, mācību iestāžu audzēkņus u.c. Reizi gadā izmeklē arī visus pārējos iedz., kas vecāki par 14 gadiem. FLUOROGRĀFIJA ir ērta, lēta un objektīva metode lielu iedz. grupu profilaktiskai izmeklēšanai gan stacionāros kabinetos, gan rūpnīcās, skolās, kolhozos un citur, uz kurieni izbrauc īpašas speciālistu grupas.
  • Komentāri: 0 no 0

Pievienot komentāru