EMBRIOLOĢIJA

Grieķu val.: embryon logos
Skaidrojums: gr. embryon dīglis + logos mācība

zinātne, kas pētī organismu pirmsdīgļa (dzimumšūnu veidošanos), dīgļa un juvenālo attīstību. Vispārīgā EMBRIOLOĢIJA pētī vispārīgos attīstības principus. EMBRIOLOĢIJA aprakstošā EMBRIOLOĢIJA pētī atsevišķas embrija daļas. Salīdzinošā EMBRIOLOĢIJA salīdzina dažādu dzīvn. embrijus. Eksperimentālā EMBRIOLOĢIJA embrija pētīšanā izmanto eksperimentālas metodes. Patoloģiskā EMBRIOLOĢIJA pētī embrioģenēzes patol. novirzes. EMBRIOLOĢIJA cieši saistīta ar citām biol. un medicīnas nozarēm.
  • Komentāri: 0 no 0

Pievienot komentāru