DOPINGS

Skaidrojums: angļu doping

farmakoloģiskie u.c. līdz., kas īslaicīgi stimulē organisma fizisko un neirālo darbību. Par DOPINGS var izmantot dažādus farmakoloģiskos līdz.: psihomotoriskos stimulējošos līdz. (piem., amfetamīnu), kas palielina darbaspējas, ja cilv. ir noguris; simpatomimētiskos amīnus (piem., efedrīnu), kas iedarbojas uz veģetatīvo nervu sistēmu; līdzekļus, kas ierosina CNS (piem., strihnīnu, leptazolu); narkotiskos un pretsāpju līdz. (piem., morfīnu, heroīnu). DOPINGS lietošana ir samērā izplatīta kapitālistiskajās valstīs profes. sportā. Tāpēc nozīmīgākās (starptautiskās) sacīkstēs sportistus kontrolē attiecībā uz DOPINGS. Tā lietošanu nosaka ar jutīgām bioķīmiskām metodēm (gāzhromatogrāfiju, spektrofluorometriju u.c). Sportistu, kas lietojis DOPINGS, diskvalificē. DOPINGS lietošana ir pretrunā ar sporta humānajiem principiem, apdraud sportistu veselību un nereti kļūst pat par nāves cēloni.
  • Komentāri: 0 no 0

Pievienot komentāru