BAKTERIOLOĢIJA

Skaidrojums: gr. baktērion nūjiņa + logos mācība

mikrobioloģijas nozare, kas pētī baktēriju uzbūvi, fizioloģiju, bioķīmiju, iedzimtību un mainību, izplatību dabā. Medicīnas BAKTERIOLOĢIJA pētī cilvēkam patogēno baktēriju bioloģiju, to darbības mehānismus, kā arī imunitātes procesu norisi cilv. organismā; izstrādā bakterioloģiskās diagnostikas metodes.
  • Komentāri: 0 no 0

Pievienot komentāru