ANESTĒZIJAS LĪDZEKĻI

Zāļu kods: N01

vietējās, — vielas, ar kuru palīdzību iespējams radīt nejutību kādā organisma apvidū, slimniekam saglabājot apziņu un kustības. Vietējās ANESTĒZIJAS LĪDZEKĻI novērš jušanas nervu galu ierosināmību vai bloķē aferento impulsu vadīšanu pa jušanas nerviem uz CNS. Pēc ķīm. uzbūves īpatnībām vietējās ANESTĒZIJAS LĪDZEKĻI iedala esteru grupas preparātos (kokaīns, novokaīns, dikaīns, anestezīns), kas darbojas īslaicīgāk, un amīdu grupas preparātos (ksikaīns, trimekaīns, sovkaīns), kas darbojas ilgstošāk, jo noārdās lēnāk. Virsmas anestēzijai visbiežāk lieto dikaīnu un kokaīnu, retāk sovkaīnu un ksikaīnu, infiltrācijas un vadu anestēzijai — novokaīnu, trimekaīnu un ksikaīnū. Ksikaīnu un trimekaīnu izmanto ne tikai operācijas, bet arī pēcoperācijas laikā. Pie vietējās ANESTĒZIJAS LĪDZEKĻI pieder arī novokaīna un modificētas celulozes savienojums celnovokaīns. Atkarībā no anestēzijas veida celnovokaīns darbojas 1,5 - reizes ilgstošāk nekā novokaīns.

Saistītās zāles

  • Komentāri: 0 no 0

Pievienot komentāru