SākumsMedicīnas TerminiMeklēšana: manijamaniakalais-sindroms

Meklēšanas rezultāti

Frāze «manijamaniakalais-sindroms» atrasta 21 ierakstos

Latīņu val.:hypochondria

Skaidrojums:gr. hvpochondria burtiski — paribe; senos laikos šim ķermeņa apvidum piedēvēja slimības perēkļa nozīmi)

Lasīt vairāk »

Skaidrojums:gr. syndromē saplūšana, sablīvējums

Lasīt vairāk »

Latīņu val.:lat. abstinentia atturība

Lasīt vairāk »

Latīņu val.:syndromus adrenogenitalis

Lasīt vairāk »

Latīņu val.:syndromus hvpothalamicus

Lasīt vairāk »

Latīņu val.:syndromus Horner—Bernard

Lasīt vairāk »

Grieķu val.:mania

Skaidrojums:gr. mania ārprāts; kaisle

Lasīt vairāk »

Latīņu val.:paranoia

Skaidrojums:gr. paranoia ārprāts, prāta aptumsums

Lasīt vairāk »

Latīņu val.:dumping syndroma

Skaidrojums:angļu dumping izkraušana, izgāšana

Lasīt vairāk »

Latīņu val.:asthenia

Grieķu val.:astheneia

Skaidrojums:gr. astheneia nespēks, vājums

Lasīt vairāk »

Latīņu val.:encephalopathia

Grieķu val.:enkephalos pathos

Skaidrojums:gr. enkephalos galvas smadzenes + pathos ciešanas, slimība

Lasīt vairāk »

Latīņu val.:febres haemorrhagicae

Skaidrojums:gr. haimorrhagia asiņošana

Lasīt vairāk »

Latīņu val.:heterochromia

Skaidrojums:gr. heteros cits + chroma krāsa

Lasīt vairāk »

Latīņu val.:narcomania

Skaidrojums:gr. narkē stingums, tirpums + mania ārprāts; kaisle

Lasīt vairāk »

Latīņu val.:neurorheumatismus

Skaidrojums:gr. neuron nervs + rheumatismos izplūšana

Lasīt vairāk »

Latīņu val.:sympathalgia

Skaidrojums:gr. sympathein just līdzi + algos sāpes

Lasīt vairāk »

Skaidrojums:lat. depressio nospiestība, nomāktība

Lasīt vairāk »