SākumsMedicīnas TerminiMeklēšana: BALSENES ASIŅOŠANA

Meklēšanas rezultāti

Frāze «BALSENES ASIŅOŠANA» atrasta 97 ierakstos
Vārds «BALSENES» atrasts 32 ierakstos
Vārds «ASIŅOŠANA» atrasts 0 ierakstos
Attēloti 30 ieraksti.
Lai atrastu precīzāk, lūdzu precizēt meklēšanas kritērijus.


Latīņu val.:haemorrhagia

Lasīt vairāk »

Latīņu val.:epistaxis

Lasīt vairāk »

Skaidrojums:gr. trauma bojājums; brūce, ievainojums

Lasīt vairāk »

Latīņu val.:diphtheria

Skaidrojums:gr. diphtherion ādiņa, plēvīte

Lasīt vairāk »

Latīņu val.:abortus; lat. abortus priekšlaicīgas dzemdības

Lasīt vairāk »

Skaidrojums:aēr gaiss + joni + gr. therapeia ārstēšana

Lasīt vairāk »

Latīņu val.:aphonia

Skaidrojums:aphonia mēmums

Lasīt vairāk »

Latīņu val.:anaemia

Grieķu val.:anaimia

Skaidrojums:anaimia < an nolieguma priedēklis + haima asinis

Lasīt vairāk »

Latīņu val.:graviditas extrauterina

Lasīt vairāk »

Latīņu val.:asphyxia

Grieķu val.:a sphvxis

Skaidrojums:gr. a nolieguma priedēklis + sphvxis pulss

Lasīt vairāk »

Latīņu val.:tumor, blasfoma

Lasīt vairāk »

Skaidrojums:lat. Stimulatio mudināšana

Lasīt vairāk »

Latīņu val.:trachea

Lasīt vairāk »

Latīņu val.:fibromyoma

Skaidrojums:lat. fibra šķiedra + gr. IT.YS, myos muskulis

Lasīt vairāk »

Latīņu val.:fistula

Skaidrojums:lat. fistula caurulīte

Lasīt vairāk »

Latīņu val.:phlebitis

Grieķu val.:phleps

Skaidrojums:gr. phleps, phlebos vēna

Lasīt vairāk »

Latīņu val.:cranium

Lasīt vairāk »

Latīņu val.:pertussis

Lasīt vairāk »