MEDICĪNISKĀ EKSPERTĪZE

Komentāri
dzīva cilv., līķa, atsevišķu orgānu, izdalījumu u.tml. vispusīga med. izmeklēšana, ko veic attiecīgajā medicīnas nozarē speciāli sagatavoti ārsti. Izšķir vairākus MEDICĪNISKĀ EKSPERTĪZE veidus: darbaspēju MEDICĪNISKĀ EKSPERTĪZE (nosaka pārejošu darbnespēju un ilgstošu darbnespēju jeb invaliditāti; ↑ arī darba ekspertīzes ārstu komisija), kara MEDICĪNISKĀ EKSPERTĪZE (nosaka derīgumu karadienestam), tiesu medicīnas ekspertīzi, san. ekspertīzi (kontrole pār apkārtējās vides san. epid. stāvokli u.c).

Komentāri (0)

Rādīt komentārus dilstošā secībā
Vārds:
Komentārs:
 Drošības jautājums:trīs mīnus nulle =