PELA型IS, parastais

Koment鈘i
Lat铗u val.: achillea millefolium
asteru dz. daudzg. lakstaugs ar lo鈐o饀 sakneni un apm. 70 cm augstu stumbru.

Aug p颽v鈙, ce飉alas, kr鹠鈐os. Iev鈉 lakstus zied琊anas laik, nogrie䁖t l頳z 15 cm garas auga galotn顃es, vai ziedu kurv铕us (k鈚a garums l頳z 4 cm). 掴v caurv鏹 vai siltum (3540). Lakstus var uzglab鈚 2 g., ziedus 5 g. Droga satur K un C vit., r鹓tvielas anil頽u, ahile頽u, 鐃erisko e镲u (galv. sast鈜viela azul鏽i), pin鏽us, miecvielas u.c. Gatavo t鏹u, uzl鏹umu un 痦idro ekstraktu.

Lieto par r鹓tvielu 鐂tgribas ierosin怵anai, ginekolo靑j pret asi騩餫nu un fibromiomas gad頹um, da䌷eiz kop ar lielo n鈚ru ekstraktu. Sekm tromboc顃u skaita palielin怵anos un asins rec琊anu.

Koment鈘i (0)

R鈊顃 koment鈘us augo疴 sec頱
V鈘ds:
Koment鈘s:
 Dro痤bas jaut鈐ums:asto騣 plus devi騣 =