— dažādi ražošanas faktori, kas nelabvēlīgi ietekmē cilv. veselību un darbaspējas. KAITĪGIE ARODFAKTORI veicina arodslimību rašanos vai to pastiprināšanos. Visbiežāk KAITĪGIE ARODFAKTORI cēlonis ir nepilnīga ražošanas tehnoloģija un neracionāla iekārtas konstrukcija; pie šās KAITĪGIE ARODFAKTORI grupas pieder toksiskās vielas, putekļi, radioaktīvās vielas, infrasarkanais un ultravioletais starojums, troksnis, vibrācija, ultraskaņa, augsta un zemā t, liels gaisa relatīvais mitrums, paaugstināts un pazemināts atmosfēras spiediens un tamlīdzīgi. KAITĪGIE ARODFAKTORI var būt saistīti ar neracionālu darba procesa organizāciju, pārmērīgu sasprindzinājumu un darba ilgumu; pie šās KAITĪGIE ARODFAKTORI grupas pieder liela nervu sistēmas, redzes, dzirdes piepūle (dispečeriem, satiksmes regulētājiem, stenogrāfistēm), ātras, vienveidīgas kustības (konveijera strādniekiem, mašīnrakstītājām), liels atsevišķu muskuļu grupu sasprindzinājums, ilgstošs ķermeņa piespiedu stāvoklis un tamlīdzīgi. KAITĪGIE ARODFAKTORI var būt bioloģiski (patogēni mikroorganismi); šo KAITĪGIE ARODFAKTORI iedarbībai pakļauts inf. slimnīcu personāls, dezinfekcijas dienesta darbinieki, gaļas kombinātu darbinieki, mednieki, zvērkopji. Lai KAITĪGIE ARODFAKTORI samazinātos, PSRS tiek pilnveidota ražošanas mehanizācija un automatizācija; visiem projektiem jābūt saskaņotiem ar san. epid. dienestu. Ja KAITĪGIE ARODFAKTORI nav pilnīgi novērsti,, strādājošiem ir īpaši atvieglojumi: saīsināta darba diena, speciāls uzturs, papildu atvaļinājums, saīsināts pensijai nepieciešamais darba stāžs. Regulāri tiek izdarītas strādājošo med. apskates; rūpīgi tiek veikta strādājošo atlase.
  • Komentāri: 0 no 0

Pievienot komentāru