S鈑umsMedic頽as iest鈊esP鏲 alfab鐃aS型ELTOVAS PAGASTA FELD蠩RU - VECM滦U PUNKTS, Aglonas novada dome

Medic頽as iest鈊e


型ELTOVAS PAGASTA FELD蠩RU - VECM滦U PUNKTS, Aglonas novada dome

Adrese:Skolas iela 5, 许eltova, 许eltovas pagasts, Aglonas novads, LV5653
Telefona nr:65600817
E-pasts:skeltovasfvp@inbox.lv
Kontaktpersona:

Tatjana Levkova

Iest鈊es darb頱as profils:Feld餰ru-vecm怵u punkts
Iest鈊es kods:604300003
Pak颽ut頱as veids:Pa饁ald頱u 頿a饀ms
Re靑str鈉ijas datums 聄stniec頱as iest恂u re靑str:01.01.1900
Saites: Iest鈊es sertifik鈚i

Skat顃 liel鈑u karti

Sertifik鈉ija

Noda颽s nosaukumsSertifik鈚a Nr.Sertifik鈚a grupa
Feld餰ru punktsA-2377Ambulator da颽