SākumsMedicīnas TerminiMeklēšana: aļæ½r gaiss vļæ½cu Sol koloidļæ½ls ļæ½ļæ½ļæ½dums (lat. solutio ļæ½ļæ½ļæ½dums gr. therapeia ļæ½rstļæ½ļæ½ana)

Meklēšanas rezultāti

Frāze «aļæ½r gaiss vļæ½cu Sol koloidļæ½ls ļæ½ļæ½ļæ½dums (lat. solutio ļæ½ļæ½ļæ½dums gr. therapeia ļæ½rstļæ½ļæ½ana)» atrasta 66 ierakstos
Vārds «aļr» atrasts 0 ierakstos
Vārds «gaiss» atrasts 62 ierakstos
Vārds «» atrasts 0 ierakstos
Vārds «» atrasts 0 ierakstos
Vārds «vļcu» atrasts 0 ierakstos
Vārds «Sol» atrasts 1 ierakstos
Vārds «koloidļls» atrasts 0 ierakstos
Vārds «ļļļdums» atrasts 0 ierakstos
Vārds «lat» atrasts 4 ierakstos
Vārds «solutio» atrasts 1 ierakstos
Vārds «ļļļdums» atrasts 0 ierakstos
Vārds «» atrasts 0 ierakstos
Vārds «» atrasts 0 ierakstos
Vārds «gr» atrasts 4 ierakstos
Vārds «therapeia» atrasts 1 ierakstos
Vārds «ļrstļļana» atrasts 0 ierakstos
Attēloti 30 ieraksti.
Lai atrastu precīzāk, lūdzu precizēt meklēšanas kritērijus.


Latīņu val.:aerophagia

Lasīt vairāk »

Latīņu val.:combustio

Lasīt vairāk »

Latīņu val.:haemorrhagia

Lasīt vairāk »

Latīņu val.:uranoschisis

Skaidrojums:palatum fissum

Lasīt vairāk »

Latīņu val.:auris

Lasīt vairāk »

Latīņu val.:trachea

Lasīt vairāk »

Latīņu val.:embolia

Grieķu val.:embolē

Skaidrojums:gr. embolē iemešana

Lasīt vairāk »

Latīņu val.:pharyngitis

Skaidrojums:gr. pharynx, pharvngos rīkle

Lasīt vairāk »

Latīņu val.:pertussis

Lasīt vairāk »

Grieķu val.:hygieina

Skaidrojums:gr. hygieina veselībai derīgais

Lasīt vairāk »

Latīņu val.:os

Lasīt vairāk »