SākumsMedicīnas TerminiMeklēšana: SUBHONDRĀLA SKLEROZE KAULU LOCITAVU VIRSMAS

Meklēšanas rezultāti

Frāze «SUBHONDRĀLA SKLEROZE KAULU LOCITAVU VIRSMAS» atrasta 272 ierakstos
Vārds «SUBHONDRĀLA» atrasts 0 ierakstos
Vārds «SKLEROZE» atrasts 10 ierakstos
Vārds «KAULU» atrasts 117 ierakstos
Vārds «LOCITAVU» atrasts 107 ierakstos
Vārds «VIRSMAS» atrasts 95 ierakstos
Attēloti 30 ieraksti.
Lai atrastu precīzāk, lūdzu precizēt meklēšanas kritērijus.


Latīņu val.:arthrosis

Grieķu val.:arthron

Skaidrojums:arthron - locītava

Lasīt vairāk »

Skaidrojums:fr. massage < gr. massein glaudīt, mīcīt

Lasīt vairāk »

Skaidrojums:gr. rheuma, rheumatos izplūšana + logos mācība

Lasīt vairāk »

Latīņu val.:iuncturae ossium

Lasīt vairāk »

Latīņu val.:sclerosis disseminata

Skaidrojums:sclerosis multiple

Lasīt vairāk »

Latīņu val.:sclerosis

Skaidrojums:gr. sklērosis sacietēšana < sklēros ciets

Lasīt vairāk »

Latīņu val.:membrum inferius liberum

Lasīt vairāk »

Latīņu val.:membrum superius liberum

Lasīt vairāk »

Latīņu val.:ankylosis

Grieķu val.:ankvlosis

Skaidrojums:ankvlosis < ankylos līks, greizs

Lasīt vairāk »

Latīņu val.:extensio

Skaidrojums:lat. extensio izstiepšana

Lasīt vairāk »

Skaidrojums:t.i., infrasarkanā, redzamā un ultravioletā

Lasīt vairāk »

Latīņu val.:cranium

Lasīt vairāk »

Latīņu val.:cingulum membri inferioris

Lasīt vairāk »

Skaidrojums:lat. immobilis nekustīgs

Lasīt vairāk »

Latīņu val.:luxatio

Lasīt vairāk »

Skaidrojums:lat. deformatio izkropļošana, formas mainīšana

Lasīt vairāk »

Latīņu val.:collum

Lasīt vairāk »

Latīņu val.:coxarthrosis

Skaidrojums:lat. coxa gurns, gūža + gr. arthron locītava

Lasīt vairāk »

Latīņu val.:coxitis

Skaidrojums:lat. coxa gurns, gūža

Lasīt vairāk »

Latīņu val.:contractura

Skaidrojums:lat. contrahere savilkt; sašaurināt, ierobežot

Lasīt vairāk »