SākumsMedicīnas TerminiMeklēšana: SKRIEMEĻU SPONDILOFĪTI

Meklēšanas rezultāti

Frāze «SKRIEMEĻU SPONDILOFĪTI» atrasta 15 ierakstos
Vārds «SKRIEMEĻU» atrasts 0 ierakstos
Vārds «SPONDILOFĪTI» atrasts 0 ierakstos

Latīņu val.:neuritis cochlearis

Lasīt vairāk »

Latīņu val.:extensio

Skaidrojums:lat. extensio izstiepšana

Lasīt vairāk »

Latīņu val.:luxatio

Lasīt vairāk »

Skaidrojums:fr. corset, gr. orthos taisns, pareizs + paideia audzināšana

Lasīt vairāk »

Latīņu val.:columna vertebralis

Lasīt vairāk »

Latīņu val.:ren, nephros

Lasīt vairāk »

Latīņu val.:osteochondrosis

Skaidrojums:gr. osteon kauls + chondros skrimslis

Lasīt vairāk »

Latīņu val.:radiculitis

Skaidrojums:lat. radicula saknīte

Lasīt vairāk »

Latīņu val.:spondylitis

Skaidrojums:gr. spondylos skriemelis

Lasīt vairāk »

Skaidrojums:spondylosis deformans; gr. spondylos skriemelis, lat. deformare sagrozīt; izkropļot

Lasīt vairāk »

Latīņu val.:dysphagia

Skaidrojums:gr. dys priedēklis, kas apzīmē ko negatīvu, + phagein ēst, rīt

Lasīt vairāk »