Latvijas Patologu asociācija

Adrese:Hipokrāta iela 2, Rīga, LV - 1038
Vadītājs:prez. Inta Liepniece Karele
Telefons:67536179, f. 67536070
Epasts:intaliepniecekarele@inbox.lv