SākumsMedicīnas iestādesĀrstu biedrībasLatvijas Onkoginekologu asociācija

Latvijas Onkoginekologu asociācija

Adrese:Latvijas Onkoloģijas centrs, Hipokrāta ielā 4, Rīga, LV1079
Vadītājs:vad. Igors Ustinovs, sekr. Guļmira Van Lubēka
Telefons:67042097 (kab). , 67042100 (sekr.)
Epasts:igors.ustinovs@aslimnica.lv